13, జూన్ 2016, సోమవారం

పంచధాతు ఓం స్వస్తిక్ త్రిశూల్


పంచధాతు ఓం స్వస్తిక్ త్రిశూల్
                ఓం స్వస్తిక్ త్రిశూల్ త్రిక్తి స్వరూపం. హిందూ సాంప్రదాయంలో ఈ మూడు చిహ్నాలు పవిత్ర చిహ్నాలుగా ఆరాదించబడుతున్నాయి. ఓం చిహ్నం గణపతికి ప్రతి రూపంగా, స్వస్తిక్ లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా, త్రిశూల్ పరమేశ్వరుని స్వరూపంగా ఆరాదిస్తారు. ఓం స్వస్తిక్ త్రిశూల్ దేవాలయాల యందు, పూజా మందిరం లోను, ఇంటి సింహ ద్వారానికి గాని, వ్యాపార సంస్ధల యందు గాని, బీరువా, గల్లా పెట్టె లయందు గాని, చదువు కునే పుస్తకాల యందు గాని, వ్యాపార సంస్ధలకు సంబందించిన పుస్తకాల యందు గాని ఉంచాలి. 

       
      గణపతి ప్రతి రూపమైన ఓం ప్రతి పనిలోను  విజయాన్ని, పోటీ తత్వాన్ని, సర్వకార్య సిద్ధిని అందిస్తుంది. లక్ష్మీదేవి స్వరూపమైన స్వస్తిక్ధనాభివృద్దిని, వ్యాపారాభివృద్ధిని, ఆకర్షణ, అదృష్టాన్ని, సకల సౌఖ్యాలను అందిస్తుంది. పరమేశ్వరుని స్వరూపమైన త్రిశూల్ వీదిపోట్లు, నరదృష్టి, వాస్తు దోషాలను, గ్రహ దోషాలను పోగొడుతుంది. త్రిశక్తి స్వరూప మైన ఓం స్వస్తిక్ త్రిశూల్ఇంట్లో ఉంటే ఎటువంటి చెడు శక్తులు ప్రవేశించకుండా రక్షా కవచంలా కాపాడుతుంది.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

అఖండ దైవిక వస్తువులు Price List

జాతకచక్రం

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...