9, సెప్టెంబర్ 2014, మంగళవారం

అఖండ దైవిక వస్తువులు Price Listదక్షిణావృత శంఖం (Right Hand Shank)
ఉత్తరావృత శంఖం (Left Hand Shank)
లక్ష్మీ నారాయణ శంఖం (Lakshmi Naaraayana Shank)
సూర్య శంఖం (Sun Shank)
ముత్యపు శంఖం (Moti Shank)
గణేష్ శంఖం ( Ganesh Shank)
గోముఖ శంఖం (Gomukha Shank)
శంఖ చిప్పలు (Shanka Chippalu)
గరుడ శంఖం (Garuda Shank)
రాక్షస శంఖం (Evil Shank)
శని శంఖం (Sani Shank)
కూర్మ శంఖం (Kurma Shank )
వరాహ శంఖం  (Varaha Shank )
స్పటిక శంఖం  (Spatika Shank )
పాదరస శంఖం  ( Parad Shank )
శంఖం పెన్ స్టాండ్  (Shank Pen Stand )
సాలగ్రామ శంఖం  (Salagram Shank )
శంఖమాల  (Shank Mall )
శంఖ బ్రాస్ లెట్  (Shank Brasslet )
శంఖ లాకెట్  (Shank Locket )

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

అఖండ దైవిక వస్తువులు Price List

జాతకచక్రం

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...